Veelgestelde vragen • 1.Particulieren - Belastingaangifte
 • Welke stukken hebben jullie nodig voor mijn belastingaangifte?
  09-02-2017

  Via onze "checklist 2016" kunt u alle papieren bij elkaar zoeken en er zeker van zijn dat u niks bent vergeten. Dit lijstje werkt ook echt als een checklist, dus als u bijvoorbeeld geen koopwoning heeft kunt u uiteraard ook geen stukken over de koopwoning aanleveren, dan is dit onderdeel niet voor u van toepassing. Doel van de checklist is zodat wij zeker weten dat er geen zaken vergeten worden. U kunt de checklist hier downloaden.

 • Kan ik ook s'avonds met jullie afspreken?
  09-02-2017

  Ja, dit is mogelijk. Wij kunnen op een avond bij u langs komen maar een afspraak op kantoor in de avond uren is ook mogelijk. Neemt u contact met ons op voor een afspraak.

 • Krijg ik een kopie van de door jullie ingediende aangifte?
  09-02-2017

  Ja, u krijgt van ons altijd een kopie van de door ons ingediende aangifte, dit kan digitaal of op papier afhankelijk van uw eigen voorkeur.

  Met ondernemers bespreken wij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting altijd even door tijdens een jaarlijks advies gesprek.

 • Hebben jullie mijn DIGID nodig?
  09-02-2017

  Nee, wij hebben uw DIGID code niet nodig. Ook hoeft u ons niet te machtigen. Uw DIGID code is persoonlijk en hoort u niet af te geven aan derden, ook niet aan een accountant of belastingadviseur. Wij hebben een rechtstreeks "contract" met de belastingdienst, aangiftes worden ingestuurd onder onze eigen soort van "DIGID" code. Hierdoor weet de belastingdienst dat de aangifte via ons is gekomen.

 • Kijken jullie of ik recht heb op bepaalde toeslagen?
  09-02-2017

  Ja, als wij de aangifte afgerond hebben controleren wij altijd of u recht heeft op bepaalde toeslagen en zullen u hiervan op de hoogte brengen. Is dit het geval dan bieden wij u aan (tegen meerprijs) om deze toeslagen voor u aan te vragen.

 • Hebben jullie inzage in de vooraf ingevulde gegevens van de belastingdienst?
  07-03-2018

  Wij hebben niet standaard inzage in uw gegevens die al bij de belastingdienst bekend zijn. Wij kunnen dit aanvragen maar voor het duurt een paar weken voordat wij deze informatie hebben. Omdat wij deze informatie van de belastingdienst toch moeten beoordelen aan de hand van uw documenten raden wij u aan gewoon de benodigde documenten aan te leveren.

 • Hoe kan ik bij jullie betalen?
  07-03-2018

  U kunt bij ons betalen op de volgende manieren:
  - Ideal
  - Contant

 • 2.Ondernemers - Algemeen
 • Hoe lever ik mijn bedrijfsadministratie in?
  16-09-2015

  Er zijn inprincipe 3 manieren waarop u uw bedrijfsadministratie kunt aanleveren:

  • Digitaal per e-mail, via onze app, via één van onze boekhoudprogramma's.
  • In een ordner:                                                                                                                                                  -Waarbij de in- en verkoopfacturen zich achter het betreffende bankafschrift bevinden waarop de betaling heeft plaats gevonden                                                                                                                       -Een extra ordner of tabblad waarachter de contante betalingen zitten.                                                - Een extra ordner of tabblad waarachter facturen zitten die vanuit privé betaald zijn.
  • In een ordner:                                                                                                                                               -Waarbij de in- en verkoopfacturen, bankafschriften, contante betalingen en privé betaalde facturen achter gescheiden tabbladen zitten of in aparte ordners.

  Verder is het belangrijk dat de  ordners zijn voorzien van in ieder geval uw bedrijfsnaam en het liefst ook het betreffende jaar. Als niet duidelijk is van wie de map is zijn wij langer aan het zoeken of vragen wij u om administratie die al in ons bezit is. Ook is belangrijk om geen losse papieren aan te leveren of papieren in insteekhoezen maar uitsluitend in een ordner. Bij losse papieren is er grotere kans dat deze kwijtraken. Wilt u weten of uw gebruikelijke manier van aanleveren goed is? Of wilt u gebruik maken van een alternatieve aanlever methode? Neem dan even contact met ons op.

 • Hoe lang moet ik mijn bedrijfsadministratie bewaren?
  24-09-2015

  U heeft standaard te maken met een bewaartermijn van zeven jaar. De volgende zaken moet u minimaal zeven jaar bewaren: grootboek, debiteuren- en crediteurenadministratie, voorraadadministratie, in- en verkoopadministratie, loonadministratie. Voor de btw moet u de administratie soms langer bewaren. Dit betreft onroerende zaken, zoals uw bedrijfspand, omdat hiervoor een herzieningstermijn van 10 jaar geldt. Tot uw administratie behoort ook digitale informatie. Tapes, dvd’s, USB-sticks, enz. Bovendien moet u er voor zorgen dat de informatie toegankelijk blijft. Dat is soms lastig maar u kunt de oude gegevens omzetten naar een moderner medium.

  Niet voldoen aan bewaarplicht?U bent verplicht op verzoek van de inspecteur de gegevens uit uw administratie aan te leveren die hij van belang acht voor uw belastingplicht. Heeft u die niet meer, zoals inkoopfacturen, dan kan de inspecteur uw administratie verwerpen. De inspecteur kan dan een aanslag opleggen op basis van een redelijke schatting. Dat deze niet aan de lage kant zal zijn, spreekt voor zich.

  Bent u klant bij ons? Dan bewaren wij een kopie van een groot gedeelte van uw administratie voor u. Computer gecrasht? Geen probleem, de belangrijkste administratie is bij ons altijd voorhanden en veilig opgeslagen.

   

 • Aan welke eisen moet een inkoopfactuur voldoen?
  09-02-2017

  We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken maar op een factuur die aan u is uitgeschreven moeten de juiste gegevens staan. Anders kunt u uw recht op terug vordering van omzetbelasting weleens verliezen. De belastingdienst controleert hier op.

  Als u een aftrekpost wilt claimen draagt u daarvoor de bewijslast. De tenaamstelling is één ding maar er zijn nog meer voorwaarden waaraan een factuur moet voldoen om aftrekbaar te zijn. Facturen moeten voorzien zijn van:

  • Uw volledige bedrijfsnaam(Handelsnaam) en die van uw afnemer
  • Uw volledige adres en die van uw afnemer
  • Uw btw nummer
  • Uw kvk nummer
  • De datum waarop de factuur is uitgereikt
  • Een uniek volgnummer
  • een omschrijving van de goederen of diensten die u hebt geleverd
  • het aantal geleverde goederen of diensten
  • de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
  • het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btwLevert u prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen. Neem daarnaast de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is.
  • het btw-tarief dat u in rekening brengt
  • het btw-bedrag

  Uitzonderingen

  In sommige gevallen zijn er minder voorwaarden voor een fiscaal correct factuur, de zogenaamde "vereenvoudigde factuureisen". Hierdoor is in sommige gevallen een kassabon wel voldoende.

  voor de aftrekbaarheid van de btw gelden factuureisen, zonder de juiste gegevens op uw factuur geen teruggaaf van btw. Hierdoor was op een gewone kassabon van een winkel voorheen per definitie de btw niet aftrekbaar. Per 1 januari 2013 is een eenvoudige factuur toegestaan waarbij in bepaalde situaties de btw wel mag worden afgetrokken. Hiervoor gelden voorwaarden:

  • Het factuurbedrag is niet hoger dan € 100,- inclusief btw.
  • En/of er is sprake van een correctiefactuur

  Op een vereenvoudigde factuur moet in ieder geval vermeld staan:

  • De datum van uitreiking van de factuur
  • de NAW-gegevens van de leverancier/dienstverlener
  • De aard van de geleverde goederen of diensten
  • het te betalen btw-bedrag of de gegevens waarmee het btw-bedrag kan worden berekend.

  Betaal niet contant!

  De btw-regels zeggen niets over betaling. Om echter te kunnen aantonen dat het toch echt een aankoop was die u heeft gedaan, raden we u aan zoveel mogelijk te betalen met een zakelijke bankpas of tankpas. ( toevoeging, als u toch contant wil betalen zorg er dan ten alle tijden voor dat uw bedrijfsnaam en adres op de bon vermeld worden.)

  uitzondering en afwijkende regels

  vereenvoudigde facturen zijn niet toegestaan bij:

  • Afstandsverkopen( bijv. het internet)
  • leveringen uit het buitenland
  • leveringen/diensten belast in een ander EU-Land
  • Als de BTW wordt verlegd naar de afnemer

  Afwijkende regels gelden in geval van:

  • Tankbonnen, hierop mag de naam en het adres van de afnemer ontbreken, de afnemer moet via de betaling echter wel te achterhalen zijn. Opletten dus, betaal niet contant!
  • BTW voor eten en drinken voor gebruik ter plaatse is nooit aftrekbaar.
  • Op vervoersbewijzen door personenvervoer, taxi en openbaar vervoer mag u 6% btw in aftrek brengen.
 • Wanneer ben ik ondernemer?
  09-02-2017

  Wanneer bent u nu ondernemer voor de belastingdienst? Het aantal zelfstandigen(zzp'ers) is de afgelopen jaren gegroeid tot bijna 1 miljoen mensen. Zij werken steeds vaker maar voor slechts één opdrachtgever of keren als zzp'er terug bij hun oude baas. Wanneer ben je nou zelfstandig? En waar kijkt de belastingdienst naar?

  Kenmerken van een ondernemer:

  1. Je gebruikt u eigen gereedschap en materiaal.
  2. Je maakt actief reclame voor uw bedrijf.
  3. Je debiteurenrisico loopt (Je loopt risico om niet betaald te worden).
  4. Meerdere opdrachtgevers.
  5. Jij zelf kan bepalen welke uren je werkt.
  6. Onder duidelijk andere condities werkt dan het personeel van je opdrachtgever.
  7. Er is sprake van winst of er is de verwachting dat er winst gemaakt gaat worden.

  Als je niet voldoet aan al deze voorwaarden wil dat nog niet zeggen dat je geen ondernemer bent. Het is het totale plaatje wat telt. Uiteraard is het verstandig om aan zoveel mogelijk van deze voorwaarden te voldoen, er is dan minder kans op twijfel over u ondernemer zijn.

  Daarnaast kan het ook nog zijn dat de belastingdienst u voor de inkomstenbelasting niet als ondernemer ziet en voor de omzetbelasting wel. Deze beide belastingsoorten hanteren namelijk weer andere criteria.

 • 3.Ondernemers - Auto
 • Moet ik bijtelling betalen?
  15-09-2015

  Als u in een auto van uw bedrijf of werkgever rijdt en u rijdt meer als 500 kilometer per jaar privé dan moet u bijtelling betalen. Hoe kan ik bijtelling voorkomen?

  • Een sluitende kilometeradministratie
  • Een verklaring geen privé gebruik auto
  • Een verklaring geen privé gebruik bestelauto
  • De auto op "privé" zetten (zie het artikel: Auto op bedrijf of privé?)